Пројекат 2018/2019: Јавни наступ

Пред вама је први пројекат ученика првог разреда Шабачке гимназије, реализован током прве године постојања предмета ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА у школским програмима. Обједињавањем истраживачких радова ученика који су излагани на часовима наставе у виду презентација везаних за модул ЈАВНИ НАСТУП, створен је овај својеврсни приручник. На такву врсту пројекта мотивисала нас је управо жеља да као, како смо на почетку истакли, пионири ове наставе, дамо свој допринос будућим генерацијама ученика који се за овај предмет определе. Надамо се да ће наш циљ бити остварен.

Пројекат 2018/2019.

Медијске поруке

Најбољи истраживачки радови ученика са модула МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ:

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе и манипулације

Стереотипи

Лажне вести

Угрожавање приватности људи од стране медија